Winter BBQ – Sydney 22/7/2017

This post is also available in: viTiếng Việt (Vietnamese)

Một vài hình ảnh sinh hoạt trong buổi BBQ mùa đông của Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới vì Nhân Quyền tại Sydney hôm thứ Bảy 22/7/2017.  Đêm lạnh tình nồng.
Categories:   Events & Activities