What Are Human Rights? – The International Youth Movement

Nhân quyền là những gì?

Định nghĩa

Quyền con người là quyền vốn có của tất cả của mỗi người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, quốc tịch, dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo hay bất kỳ địa vị nào khác. Các quyền con người bao gồm quyền sống và quyền tự do đi lại, quyền tự do khỏi chế độ nô lệ và tra tấn, quyền tự do phát biểu ý kiến, quyền được làm việc và giáo dục, v.v. Mọi người đều được hưởng các quyền này, không bị phân biệt đối xử.

Lịch sử về Nhân quyền

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (TNQTNQ) là một văn kiện quan trọng nhất trong lịch sử nhân quyền. Được soạn và tham khảo ý kiến ​​bởi các đại diện có trình độ luật và văn hóa khác nhau từ tất cả các khu vực trên thế giới, Tuyên ngôn đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc tại Paris công bố vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 theo nghị quyết 217A (III) của Đại hội đồng như một tiêu chuẩn chung cho tất cả các thành tựu các dân tộc và các quốc gia. Lần đầu tiên, các quyền cơ bản của con người được bảo vệ trên toàn thế giới.

Gallery Image

Kể từ khi được thông qua vào năm 1948, UDHR đã được dịch sang hơn 500 ngôn ngữ - tài liệu được dịch nhiều nhất trên thế giới - và đã truyền cảm hứng cho hiến pháp của nhiều Quốc gia mới độc lập và nhiều nền dân chủ mới. UDHR, cùng với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và hai Nghị định thư tùy chọn (về thủ tục khiếu nại và án tử hình) và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa và Nghị định thư tùy chọn của nó, tạo thành cái gọi là Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế.

Tiếng nói cho Nhân quyền

The following figures have been champions of human rights in the world. Their voices and actions have shaped how human rights are understood from the mid 20th century and well into the 21st century. 

ÔNG MAHATMA GANDHI

[Lê Minh Trung chuyển ngữ]   (Mohandas Karamchand Gandhi, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1869, tại Porbandar, Ấn Độ – mất ngày 30 tháng Giêng

Đọc thêm >>
Vietnamese