Đặng Quân – Trang 8 – The International Youth Movement

Đặng Quân

Blog of Đặng Quân

Tư duy quyết định cuộc đời của mình

By Đặng Quân   Việc thay đổi cuộc đời ai đó cần bắt nguồn từ tư duy. Mở rộng tư duy chính là mở rộng cánh cửa bước vào bầu trời mênh mông bao la, không thiếu các cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Tư duy cũng quyết định luôn hành động của người …

Tư duy quyết định cuộc đời của mình Read More »

Người lớn dạy trẻ con học nói, trẻ con dạy người lớn im lặng.

By Đặng Quân   Theo Marria Montessori, Im lặng thực sự có một giá trị rất quan trọng và sâu sắc. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến một thực tế đơn giản là mỗi cá nhân, người lớn hoặc trẻ em đều cần sự im lặng để không chỉ nghỉ ngơi, tái tạo, suy ngẫm, …

Người lớn dạy trẻ con học nói, trẻ con dạy người lớn im lặng. Read More »

Vietnamese