Media – The International Youth Movement

Media

THÔNG BÁO v/v Tân Ban Điều Hành và hoạt động sắp tới

Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền (Phong Trào) nhận thấy rằng các hoạt động nhân quyền trên thế giới nói chung, tại Việt Nam nói riêng, đã và đang gặp nhiều khó khăn và thử thách. Xu hướng phi dân chủ và tình trạng vi phạm nhân quyền trong những năm qua …

THÔNG BÁO v/v Tân Ban Điều Hành và hoạt động sắp tới Read More »

Boycott Beijing 2022 – Uyghur Infographics

Exposing the CCP’s crimes against humanity as identified by Agnes Callamard, Amnesty International’s General Secretary: “The Chinese authorities have created a dystopian hellscape on a staggering scale in Xinjiang. Uyghurs, Kazakhs and other Muslim minorities face crimes against humanity and other serious human rights violations that threaten to erase their religious and cultural identities.”

Message to President Biden: We Must Confront Xi’s Atrocities

The disappearance of Peng Shuai, the top Chinese tennis star, who dared to speak out on sexual assault against a top Chinese politician in early November, is just another example to show that to the Chinese political leaders, might is right.   Peng’s disappearance speaks volumes about the dominance of the all-pervasive culture of fear …

Message to President Biden: We Must Confront Xi’s Atrocities Read More »

Các vấn đề cốt lõi để hiện thực hóa nhân quyền.

Dẫn nhập: Tình trạng xâm phạm nhân quyền tại Việt Nam trong những năm qua vẫn tồi tệ. Tuy biết rõ chính quyền này không hề tôn trọng nhân quyền, điển hình là qua các báo nhân quyền của mình và của các cơ quan nhân quyền quốc tế, các nước như Mỹ, Úc, Anh, …

Các vấn đề cốt lõi để hiện thực hóa nhân quyền. Read More »

Take action together to boycott the 2022 Beijing Winter Olympics

The three values of Olympism are excellence, friendship and respect. They constitute the foundation on which the Olympic Movement builds its activities to promote sport, culture and education with a view to building a better world (from the Olympic website).   Clearly what the Chinese Communist Party stands for are against these values. As the …

Take action together to boycott the 2022 Beijing Winter Olympics Read More »

Đảng là toàn năng hay giới hạn?

By Đặng Quân Người dân và cộng đồng quốc tế có thể nhìn, nghe những thông tin về một đảng cộng sản Việt Nam dường như toàn năng, có khả năng tiên liệu mọi sự để đi đến những chiến thắng “thần thánh” đáng tự hào trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cái …

Đảng là toàn năng hay giới hạn? Read More »

Xây dựng thế giới tốt đẹp hơn

(Nelson Mandela được thả ngày 11/2/1990 sau 27 năm bị giam cầm như một tù nhân chính trị/ Nguồn: Ulli Michel – Reuters) By Đặng Quân Câu tiêu đề cũng chính là mục tiêu hướng đến của nhà đấu tranh nổi tiếng thế giới: Nelson Mandela. Trong cuốn hồi ký “Hành trình dài đến Tự …

Xây dựng thế giới tốt đẹp hơn Read More »

Giữa “đại dịch” nhớ “đổi tiền”

(Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images) By Đặng Quân Đọc tiêu đề hẳn nhiều người sẽ thắc mắc “đại dịch” thời nay liên hệ gì với “đổi tiền” thời xưa? Phải chăng là dịch giãn cách quá lâu không làm việc, buôn bán gì được nên mơ “đổi tiền”? Thưa chỉ là nhắc nhớ lại về phương …

Giữa “đại dịch” nhớ “đổi tiền” Read More »

Vietnamese