Việt Nam: Nạn nhân bị buôn người bị trả về nước

Các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng tái buôn người 6 tháng 5 năm 2020 Báo cáo chung này của Asylos và Tổ chức ARC đề cập đến thất thoát thông tin về chủ đề nạn nhân buôn người từ Vương quốc Anh trở về Việt Nam. Chủ đề được chọn sau khi tham khảo ý kiến của các đại diện pháp lý, những người đã xác định được lỗ hổng lớn về thông tin xuất xứ từ quốc gia (COI), đặc biệt trong

Việt Nam: Nạn nhân bị buôn người bị trả về nước Read More »