Advocacy

Letter to Olympic sponsors

[targetted sponsor’s address] [date issued]  Dear [person-in-charge’s name and title]  We, a coalition of over 190 global campaign groups, are writing this letter to raise our serious concerns about [name of sponsor]’s agreement to support the Beijing 2022 Winter Games as part of the company’s Olympic partnership. Given the Chinese government’s discriminatory policies against Tibetans …

Letter to Olympic sponsors Read More »

Take action together to boycott the 2022 Beijing Winter Olympics

The three values of Olympism are excellence, friendship and respect. They constitute the foundation on which the Olympic Movement builds its activities to promote sport, culture and education with a view to building a better world (from the Olympic website).   Clearly what the Chinese Communist Party stands for are against these values. As the …

Take action together to boycott the 2022 Beijing Winter Olympics Read More »

Vận động cho đạo luật Magnitsky Úc

Kính thưa các bạn Cùng hợp với phần quảng cáo trên tờ The Australian hôm nay 22/3/21, hiện có một chiến dịch đang chạy song song trên trang change.org mong được sự ủng hộ từ Chính phủ Úc ban hành Đạo luật Magnitsky càng sớm càng tốt để ngăn chặn các hành vi vi phạm …

Vận động cho đạo luật Magnitsky Úc Read More »

Thư gửi quý vị lãnh đạo trên thế giới

By Trần Văn Huỳnh   I am Trần Văn Huỳnh, the father of prisoner of conscience Trần Huỳnh Duy Thức, who is currently serving time in 6th prison in Nghệ An Province, Vietnam.   During his 11-year prison sentence, Duy Thức has been constantly following the news of the world. He believes that the Covid-19 pandemic, …

Thư gửi quý vị lãnh đạo trên thế giới Read More »

writing, pen, man

Cuộc Vận Động Gửi Thư Cho Tù Nhân Lương Tâm Tại Việt Nam

Chủ Nhật 30/9/2018, mới khoảng 7 giờ sáng, anh chị em trong Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền cùng các hội đoàn khác đã đến Freedom Plaza, trên đường John St, Cabramatta, thủ phủ người Việt tại NSW, Úc Châu. Vài anh thì dựng lều, dựng bức tường bằng những sợi tre …

Cuộc Vận Động Gửi Thư Cho Tù Nhân Lương Tâm Tại Việt Nam Read More »

Vietnamese