About Us – The International Youth Movement
Martin Luther King: “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere”​
Our

Viễn kiến, Sứ mệnh và Nhiệm vụ

Sứ mệnh

Phong trào Thanh niên Quốc tế Vì Nhân quyền (IYMFHR / Phong trào) thu hút, truyền cảm hứng và vận động cộng đồng thanh niên ở Việt Nam và nước ngoài nhằm cải thiện các điều kiện nhân quyền ở Việt Nam.


Viễn kiến

Một nền tảng mạnh mẽ kết nối những người trẻ tuổi trên toàn thế giới để tạo ra sự thay đổi thực sự, hiệu quả vì sự tiến bộ của tự do và dân chủ ở Việt Nam thông qua nền tảng nhân quyền.


Lý do thành lập

 1. Phong Trào nhận ra:
 • nhân quyền trong nước, chiếu theo công ước của Liên Hiệp Quốc, đã và đang bị xâm phạm
 • đồng bào không được hưởng quyền tự do và dân chủ đúng nghĩa; đất nước đang bị ngoại bang xâm thực dưới nhiều hình thức.

 1. Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền được thành lập để:
 • quy tụ những người dấn thân và tổ chức vì nhân quyền để cùng tranh đấu giành quyền làm người, quyền tự do và quyền làm chủ đất nước cho đồng bào;
 • nhắm vào sự phát triển giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam hướng tới xây dựng nền tảng nhân bản cho một VN, độc lập, tự do và dân chủ đích thực.
 1. Phong Trào mong muổn:
 • Nâng cao nhận thức của giới trẻ về hiện tình đất nước và dân tộc;
 • Nâng cao ý thức dân chủ, tự do, nhân quyền trong giới trẻ
 •  Thúc đẩy, trang bị tinh thần yêu nước của giới trẻ trong công cuộc giữ nước và phát triển một đất nước nhân bản;
 • Khuyến khích và tạo điều kiện để giới trẻ dấn thân vào những hoạt động mang lại ích lợi cho quốc gia, dân tộc và xã hội.
 • Là cầu nối kết nối cùng nới rộng, thắt chặt sự hợp tác và yểm trợ của những người trẻ tuổi trên khắp thế giới chia sẻ cùng giá trị nền tảng nhân quyền

Nguyên tắc và Giá trị

  Nguyên tắc

 1. Chúng tôi không chấp nhận sự thống trị hoặc cai trị của bất kỳ chế độ độc tài nào và sẽ luôn sẵn sàng đấu tranh cho nhân quyền và chủ quyền lãnh thồ của mố̃i công dân.
 2. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho lòng yêu nước; xây dựng mối quan hệ và trao quyền cho những người trẻ Việt Nam trên khắp thế giới.
 3. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm mọi cơ hội để nâng cao nhận thức về nhân quyền trong nước, đồng thời nhằm đến mục đích vượt qua nỗi sợ hãi do tuyên truyền, và khủng bố dài hạn của Cộng sản.
 4. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm mọi cơ hội để nâng cao nhận thức về nhân quyền trong nước, đồng thời nhằm đến mục đích vượt qua nỗi sợ hãi do tuyên truyền, và khủng bố dài hạn của Cộng sản.
 5. Vì lợi ích tốt nhất của PT, tất cả các hoạt động/quản lý/quảng bá công khai của Chương/Chi nhánh PT phải luôn luôn phục vụ cho nhiệm vụ & mục đích của PT và sẽ tuân theo tất cả các hướng dẫn/điều lệ/quy chế của Ban Trung Ương PT.
 6. Chúng tôi đánh giá cao sự nhìn nhận các quyền của tất cả cá nhân để tôn trọng lẫn nhau; chấp nhận thành kiến của những người khác mà không dựa trên sự khác biệt dưới bất kỳ hình thức nào.
 7. Chúng tôi cam kết nỗ lực cá nhân và cộng tác để xây dựng sự tôn trọng, nhân phẩm, công bằng, bình đẳng, và lòng tự trọng.

Giá trị

 1. Chính trực
 2. Sáng tạo/Đổi mới
 3. Tôn trọng
 4. Phục vụ
 5. Yêu thương
 6. Cộng tác

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới I Năm 2017

Thành viên và Hỗ trợ

Liên hệ chúng tôi

Vietnamese