Nguồn gốc của Nhân Quyền – The International Youth Movement

Nguồn gốc của Nhân Quyền

“Hệ thống nhân quyền đương đại của chúng ta được kế thừa những yêu cầu về phẩm giá của con người qua dòng lịch sử và ngang qua các nền văn hoá. Nó diễn đạt sự bền bỉ của các triết lý, tôn giáo và văn hoá vĩ đại của thế giới.

 

Boutros Boutros Ghali,

former UN Secretary-General

 

Có rất nhiều các nguyên tắc của luật nhân quyền quốc tế được bắt nguồn từ xã hội và các tôn giáo.

Tư tưởng Nho giáo được dựa trên sự giảng dạy của Khổng Tử, một triết gia Trung Quốc thời cổ đại. Trong niềm tin của Nho giáo, các cá nhân trong xã hội lệ thuộc lẫn nhau và được khuyến khích để thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người. Có một mức độ mộ đạo mạnh mẽ về đạo hiếu và các cá nhân thì có nghĩa vụ phải góp phần để hướng đến một xã hội hoà hợp.

Mo Tzu tiếp nối các tư tưởng Nho giáo đề cao công lý phải được xã hội quản lý cách nhân đạo để những lợi ích của tất cả mọi người được đáp ứng.

Tương tự, quan điểm đó có thể được tìm thấy trong Hồi giáo nơi con người là để phục vụ Allah, phục vụ lẫn nhau và trau dồi hạnh phúc.

Cũng vậy, giáo lý Phật giáo cũng thúc đẩy giá trị của lòng từ bi như phương tiện để chấm dứt khổ đau, tập trung vào quyền con người trong đời sau cũng như giây phút hiện tại.

Những quy tắc liên quan đến những người cai trị thời cổ đại như Menes, Hammurabi, Draco, Solon và Manu phác thảo những quy tắc ứng xử cho xã hội của họ, tồn tại giữa các hạn chế về quyền hạn trong lãnh thổ. Một vài các quy tắc này được giải thích như là sự thừa nhận về các quyền con người.

Vào năm 1200-300 TCN, thánh kinh của dân Israen cổ đại đã là nền tảng tư duy của Kitô giáo và Hồi giáo. Mười Điều Răn chỉ ra việc phải tôn trọng cuộc sống và tài sản của người khác. Nguyên tắc là một người là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tôi và theo truyền thống được cho tị nạn theo luật gốc của Do Thái giáo.

Vào năm 40-100 SCN, niềm tin Kitô giáo dạy về sự bình đẳng trước Thiên Chúa. Các tín đồ được khuyến khích cho kẻ đói ăn, cho người trần truồng được áo mặc và tha thứ cho kẻ thù.

Các đế chế Hy Lạp và La Mã trao cho các công dân tự do nam giới một số quyền chính trị nhất định.

Chính vì thế, điều quan trọng về nhân quyền cần được hiểu là chúng đã có nguồn gốc từ rất nhiều những xã hội khác nhau. Sự phát triển của các quyền ấy đã diễn ra thông qua các quy tắc đạo đức và tôn giáo cũng như các khung pháp lý.

(Nguồn: Australian Human Rights Commission / Lược dịch: Trần An-Bee)

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese