17/07/2021 – The International Youth Movement

Ngày: Tháng Bảy 17, 2021

Đảng là toàn năng hay giới hạn?

By Đặng Quân Người dân và cộng đồng quốc tế có thể nhìn, nghe những thông tin về một đảng cộng sản Việt Nam dường như toàn năng, có khả năng tiên liệu mọi sự để đi đến những chiến thắng “thần thánh” đáng tự hào trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cái …

Đảng là toàn năng hay giới hạn? Read More »

Xây dựng thế giới tốt đẹp hơn

(Nelson Mandela được thả ngày 11/2/1990 sau 27 năm bị giam cầm như một tù nhân chính trị/ Nguồn: Ulli Michel – Reuters) By Đặng Quân Câu tiêu đề cũng chính là mục tiêu hướng đến của nhà đấu tranh nổi tiếng thế giới: Nelson Mandela. Trong cuốn hồi ký “Hành trình dài đến Tự …

Xây dựng thế giới tốt đẹp hơn Read More »

Vietnamese