29/03/2021 – The International Youth Movement

Ngày: Tháng Ba 29, 2021

Sống thẳng nói thật vì hòa bình, hay cam chịu?

By Đặng Quân   Có bao giờ bạn nghĩ đến nguyên nhân sâu xa vì sao những người tranh đấu cho người khác như: Mahatma Gandhi, Martin Luther Kings… phải hy sinh cả tính mạng của họ để bảo vệ cho lý tưởng đấu tranh? Hiển nhiên, ai cũng sợ chết và chả ai muốn …

Sống thẳng nói thật vì hòa bình, hay cam chịu? Read More »

Vietnamese