Tư duy quyết định cuộc đời của mình

By Đặng Quân   Việc thay đổi cuộc đời ai đó cần bắt nguồn từ tư duy. Mở rộng tư duy chính là mở rộng cánh cửa bước vào bầu trời mênh mông bao la, không thiếu các cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Tư duy cũng quyết định luôn hành động của người …

Tư duy quyết định cuộc đời của mình Read More »