The Sowing Season – The International Youth Movement

Mùa Gieo Lúa

kids, girl, pencil

For many people, the image of the golden rice fields is reminiscent of a country. This country, which is dear to people’shearts, is Vietnam.

In the Gospel according to John we read: “Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone; but if it dies, it bears much fruit” (John 12:24)

The care of the farmer is essential. But nevertheless, the grain itself has to go through a process of dying, of changing in order to produce a bumper crop.

Now is the Sowing Season, as the name of the Group: MUA GIEO LUA, suggests.

Mua Gieo Lua (The Sowing Season) hopes to nurture good values for the life of its members and the life of the beloved country – Vietnam.

Mua Gieo Lua gathers together young people who are passionate in their desire for a better future for Vietnam. The partcipants of this forum exchange ideas on a daily basis, and meet online on the weekend to provide support and guidance to one another.

Mua Gieo Lua is a nurturing place for the development of moral values; it also provides a context for the exchange of knowledge and skills related to human rights, communication, networking, leadership, and cooperation. But perhaps even more importantly, through the development of the values of justice and kindness the group encourages members to become good people who want to contribute to the building up of good families in a democratic society.

Mua Gieo Lua – The centre where partcipants experience the spirit of democracy. Members practice professional skills in leadership roles in accordant with democratic principles.

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it is the only thing that ever has” (Margaret Mead)

 

Mùa Gieo Lúa

Đối với nhiều người, hình ảnh của những cánh đồng lúa trĩu vàng gợi nhớ đến một đất nước với hai tiếng thân thương: Việt Nam.

Trong Thánh Kinh của thánh Gioan có viết: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không mục nát đi, nó sẽ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt” (Ga 12:24)

Sự chăm sóc của người trồng cấy là những điều cần phải có; tuy nhiên, bản thân hạt lúa cũng phải trải qua một quá trình thay da đổi thịt để rồi mới có được một vụ mùa bội thu.

Đây là Mùa Gieo Lúa, như tên gọi của Nhóm.

Mùa Gieo Lúa hy vọng ươm mầm cho những điều tốt đẹp cho cuộc sống của các thành viên của nhóm và cũng là cho quê hương yêu dấu Việt Nam.

Mùa Gieo Lúa là diễn đàn quy tụ những tâm hồn trẻ đam mê và khát vọng về một tương lai tươi đẹp hơn cho Việt Nam. Các bạn trao đổi nhau hàng ngày, và gặp nhau trên chương trình trực tuyến vào cuối tuần, để nâng đỡ hướng dẫn nhau.

Mùa Gieo Lúa là nơi dưỡng nuôi cho sự phát triển của các giá trị đạo đức và cung cấp một môi trường cho việc trao đổi những kiến thức, kỹ năng liên quan đến nhân quyền, giao tiếp, kết nối, lãnh đạo và hợp tác. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết là thông qua việc phát triển các giá trị công bằng và lòng tốt, nhóm khuyến khích các thành viên trở thành những người tốt, những người muốn góp phần để xây dựng gia đình tốt trong một xã hội dân chủ.

Mùa Gieo Lúa cũng là trung tâm, nơi những người tham dự được trải nghiệm tinh thần dân chủ. Các thành viên thực hành các kỹ năng chuyên môn trong vai trò lãnh đạo phù hợp với các nguyên tắc dân chủ.

“Đừng bao giờ nghi ngờ rằng những công dân có suy nghĩ, có sự cam kết có thể thay đổi thế giới; vì thực sự, đó là điều duy nhất có thể xảy ra” (Margaret Mead)

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese