ÔNG JOHN PETERS HUMPHREY – The International Youth Movement

ÔNG JOHN PETERS HUMPHREY

[Lê Minh Trung chuyển ngữ]

 

Ông John Peters Humphrey sinh ra tại Hampton, New Brunswick vào ngày 30 tháng 4 năm 1905 và đã tận hiến cuộc đời của ông cho sự thăng tiến nhân quyền của mọi dân tộc trên thế giới. Ông nổi tiếng qua việc soạn thảo bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Từ lúc còn trẻ, ông Humphrey đã có động lực khao khát muốn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Động cơ đó được bắt nguồn từ việc cha mẹ ông đã qua đời do bệnh ung thư trong khi ông còn rất trẻ, cùng với những kinh nghiệm thử thách trong trường nội trú. Lúc sáu tuổi, ông Humphrey bị mất cánh tay trái trong một tai nạn khi chơi đùa với lửa.

 

Ông Humphrey tốt nghiệp đại học McGill với bằng Cử nhân Văn Khoa và Cử nhân Luật. Sau đó ông nhận được học bổng du học tại Paris, nơi ông đã đạt Tiến sĩ Luật khoa, chuyên Luật Quốc Tế. Năm 1943, ông Humphrey chuyển đến nước Algeria và giảng dạy tại Đại Học Algiers.

 

Năm 1945, Liên Hiệp Quốc được thành lập sau hậu quả của Thế Chiến II. Liên Hiệp Quốc có nhiều mục tiêu, bao gồm việc đề xướng hòa bình thế giới và nhân quyền. Năm đó, bà Eleanor Roosevelt được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Một năm sau đó, ông Humphrey được bầu làm Giám đốc Khu bộ Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Khu bộ này được giao trách nhiệm thảo ra bản tuyên ngôn nhân quyền có thể được áp dụng cho mọi quốc gia trên thế giới.

 

Sử gia Glendon ghi lại: “Ông John Humphrey hướng dẫn cho các nhân viên của ông tại LHQ nghiên cứu các hiến pháp đã được lập ra của tất cả các quốc gia trên giới, các công cụ nhân quyền, cùng các đề nghị của các thành viên Ủy ban LHQ gửi tới, từ các cơ quan ngoài LHQ, và kể cả những ý kiến của các cá nhân quan tâm đến vấn đề”. Ông Humphrey đã xong phần phác thảo đầu tiên của bản Tuyên Ngôn, nhưng ông Rene Cassin, một thành viên khác của Ủy ban Soạn thảo, sau đó duyệt lại bản tuyên ngôn mà ông Humphrey đã viết. Ông Cassin đã đóng góp phần lớn cho lời mở đầu của Bản Tuyên ngôn, giúp sắp xếp cấu trúc và làm rõ ngôn từ. Sự đóng góp của ông Cassin cho Bản Tuyên ngôn đóng vai trò rất quan trọng, và đến năm 1968 ông được trao giải Nobel Hòa Bình cho những nỗ lực của ông.

 

Năm 1948, bà Eleanor Roosevelt tuyên dương bản Tuyên Ngôn là “Văn kiện Đại hiến chương quốc tế cho cảnhân loại”. Ông Humphrey có nhiều đóng góp cho Liên Hiệp Quốc, trong đó ông chú trọng tới những lãnh vực như tự do báo chí, phân biệt chủng tộc và quyền phụ nữ. Năm 1988, ông Humphrey được trao giải thưởng Nhân Quyền của LHQ vào dịp kỷ niệm 40 năm Bản Tuyên Ngôn được thành lập. Ông Humphrey nghỉ hưu từLHQ năm 1966, nhưng ông vẫn tiếp tục vận động cho nhân quyền trên khắp thế giới.

Hãy theo dõi và bấm thích:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20
Related articles
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese