Báo cáo thường niên về tự do tôn giáo (năm 2019)

USCIRF–RECOMMENDED FOR COUNTRIES OF PARTICULAR CONCERN (CPC)

April 2020

USCIRF–RECOMMENDED-FOR-CPC

Related articles
statistic, analytic, diagram

Analysis

Reports

Việt Nam: Các sự kiện năm 2020

By Human Rights Watch   Trong năm 2020, Việt Nam tiếp tục vi phạm các quyền dân sự và chính trị cơ bản một cách có hệ thống. Chính quyền, dưới chế độ cai trị độc đảng của Đảng Cộng

Đọc thêm >>

Vietnam: Events of 2020

By Human Rights Watch   Vietnam continued to systematically violate basic civil and political rights in 2020. The government, under the one-party rule of the Communist Party of Vietnam, tightened restrictions on freedom of expression, association, peaceful assembly, movement, and

Đọc thêm >>
Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo một cuộc sống không có bất bình đẳng và phân biệt đối xử cho mọi người.
[wpforms id="6"]
Vietnamese