Nhân quyền và chính trị tại Việt Nam

By Đặng Quân   Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc đã nhận định về sinh viên đến từ Việt Nam mà giáo sư đã gặp gỡ như sau: “Tôi gặp khá nhiều thanh niên từ Việt Nam sang Úc học, trong đó, có một số là sinh viên của tôi. Tôi có cảm tưởng hầu hết …

Nhân quyền và chính trị tại Việt Nam Read More »