29/11/2020 – Trang 2 – The International Youth Movement

Ngày: Tháng Mười Một 29, 2020

writing, pen, man

Cuộc Vận Động Gửi Thư Cho Tù Nhân Lương Tâm Tại Việt Nam

Chủ Nhật 30/9/2018, mới khoảng 7 giờ sáng, anh chị em trong Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền cùng các hội đoàn khác đã đến Freedom Plaza, trên đường John St, Cabramatta, thủ phủ người Việt tại NSW, Úc Châu. Vài anh thì dựng lều, dựng bức tường bằng những sợi tre …

Cuộc Vận Động Gửi Thư Cho Tù Nhân Lương Tâm Tại Việt Nam Read More »

studying, exams, preparation

Cảm Tưởng Khi Tham Gia Khóa Huấn Luyện của Phong Trào

I still have in my memory the scene when participating in the Junior group attached to Legio Mariae of my home-town catholic parish. What is worth mentioning was that all religious activities back to that time were forbidden by the government and were watched closely. Therefore, when there was a group meeting, we feigned to …

Cảm Tưởng Khi Tham Gia Khóa Huấn Luyện của Phong Trào Read More »

14th DALAI LAMA

14th Dalai Lama, also called Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, Bstan-’dzin-rgya-mtsho, or Tenzin Gyatso, original name Lhamo Dhondup, (born 6 July 1935, Tibet)   The Dalai Lama is the title for a Tibetan Budhhist monk who has advanced spiritually and has returned to the world after death driven by compassion. The 14th Dalai Lama …

14th DALAI LAMA Read More »

Vietnamese