Chẳng ai có thể lấy đất nước ra khỏi một tâm hồn

By Đặng Quân   Chế Lan Viên đã viết những lời thơ nói lên một quy luật muôn đời trong trái tim con người: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở… khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”.   Thật vậy, khi ta sinh ra ở một nơi nào đó, mọi thứ ban …

Chẳng ai có thể lấy đất nước ra khỏi một tâm hồn Read More »