Editorial

Thông Báo về việc hoàn trả tiền ủng hộ tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới kỳ 2

Thưa quý vị và các bạn, Vào ngày 24 tháng 2 năm 2020, Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền (Phong Trào) đã phổ biến một thông báo về quyết định hoãn lại việc tổ chức Đại Hội kỳ 2 tại Nhật Bản để bảo đảm sự an toàn cho mọi người trước …

Thông Báo về việc hoàn trả tiền ủng hộ tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới kỳ 2 Read More »

When Human Rights are subjects for abuse

Activist Phuong Ba Trinh (Source: BBC)   According to Article 9 of the Universal Declaration of Human Rights: “No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.” Theoretically it is a diplomatic pledge by countries (including Vietnam) committing to uphold human rights. In reality, however, the situation in Vietnam is quite a contrast. …

When Human Rights are subjects for abuse Read More »

English