Blog – Page 10 – The International Youth Movement

Blog

Những người bảo vệ nhân quyền là ai?

By Đặng Quân   Ngày 9 tháng 12 năm 1998, trong phiên họp khoáng đại lần thứ 85, đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công bố quyết nghị 53/144, về Tuyên ngôn Quốc tế bảo vệ những Người đấu tranh cho Nhân quyền. Đây có thể nói là một bước khôn ngoan và thiết …

Những người bảo vệ nhân quyền là ai? Read More »

Muốn có nhân quyền cần thay đổi nhận thức

By Đặng Quân   Ngay trong lời mở đầu của Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, các nhà viết tuyên ngôn đã xác định: “Sự coi thường và xâm phạm các quyền con người dẫn đến những hành vi man rợ, xúc phạm tới lương tâm nhân loại, và việc tạo lập một …

Muốn có nhân quyền cần thay đổi nhận thức Read More »

Nhân quyền, dấu chỉ thời đại

By Đặng Quân   Ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Palais de Chaillot ở Paris, Pháp, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Đó là tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người, được nhiều nước trên thế giới công nhận, làm nền tảng đề cao con người hầu giúp họ sống đúng phẩm giá của …

Nhân quyền, dấu chỉ thời đại Read More »

English