Bao lâu còn sống là bấy lâu còn khổ

By Đặng Quân, 09/04/2021   Con người là hữu thể hợp nhất xác hồn, tinh thần và thể xác, vui buồn và sướng khổ. Mặc nhiên mang lấy phận người cũng đồng nghĩa sẽ chứng kiến cảnh khổ của tha nhân, và cảm nhận thống khổ của chính bản thân mình. Chừng nào còn hơi …

Bao lâu còn sống là bấy lâu còn khổ Read More »