General Human Rights

Sự thô bạo của những người dạy “lễ” ở Việt Nam

                      (Cô giáo Nguyễn Thị Tuất, người có lá đơn dài 13 trang tố bị “trù dập” tại nơi mình công tác – Ảnh: CTV)   By Đặng Quân Ngày 29/04, lúc 23h03, cô Trần Thị Lịch, giáo viên trường Trung học cơ sở (THCS) …

Sự thô bạo của những người dạy “lễ” ở Việt Nam Read More »

Học thảo về nghệ thuật gây thiện cảm và kết nối

By Đặng Quân Cổ ngữ Do thái có câu: “Trên đời có 3 thứ không thể bị ai cướp mất: Đầu tiên là thức ăn đã vào trong dạ dày, thứ hai là ước mơ đã ở trong lòng và thứ ba là những kiến thức đã học trong đầu.” Quả là một nhận định …

Học thảo về nghệ thuật gây thiện cảm và kết nối Read More »

Vietnam: Free Democracy Activist Mother, Sons

By Human Rights Watch Family Members Face Trial for Criticizing Government (New York) – The Vietnamese authorities should immediately release the democracy campaigner Can Thi Theu and her two sons and drop all charges against them, Human Rights Watch said today. Can Thi Theu and her younger son, Trinh Ba Tu, face trial on May …

Vietnam: Free Democracy Activist Mother, Sons Read More »

Còn đâu tình người giữa mùa đại dịch?

                      (Việt kiều từ Campuchea nhập cảnh trái phép bị Cảnh Sát Biển của Cộng Sản bắt giữ) By Đặng Quân   Báo Tuổi Trẻ cho biết: khoảng 2h30 sáng 26-4, tại thủy phận sông Tiền, xã Vĩnh Xương, An Giang, tổ công tác của trạm …

Còn đâu tình người giữa mùa đại dịch? Read More »

Human rights philosophies

(Image from Merion West)   Throughout history, different countries, societies and cultures have defined or clarified ‘human rights’ to suit their own contexts. In some communities, ‘human rights’ include a specific set of laws and legislation. In others, ‘human rights’ are simply guidelines that reflect the morals and expectations of individuals within that community. The …

Human rights philosophies Read More »

Triết lý Nhân Quyền

(Hình minh họa từ Merion West)   Trong suốt lịch sử, những đất nước, xã hội và văn hoá khác nhau đã định nghĩa hoặc giải thích về ‘nhân quyền’ để phù hợp với bối cảnh của họ. Trong một vài cộng đồng, ‘nhân quyền’ bao gồm một bộ luật và luật pháp cụ thể. …

Triết lý Nhân Quyền Read More »

Human rights origins

“Our contemporary human rights system is heir to demands for human dignity throughout history and across cultures. It expresses the enduring elements of the world’s great philosophies, religions, and cultures.”   Boutros Boutros Ghali, former UN Secretary-General   Many principles of international human rights law have their roots in ancient societies and religions.  Confucian thought …

Human rights origins Read More »

Nguồn gốc của Nhân Quyền

“Hệ thống nhân quyền đương đại của chúng ta được kế thừa những yêu cầu về phẩm giá của con người qua dòng lịch sử và ngang qua các nền văn hoá. Nó diễn đạt sự bền bỉ của các triết lý, tôn giáo và văn hoá vĩ đại của thế giới.“   Boutros Boutros …

Nguồn gốc của Nhân Quyền Read More »

Một biểu tượng chung cho người Việt: Tại sao không?

Biểu tượng trong biểu tình ở Miến Điện From VOA Tôi đang cố gắng tìm một biểu tượng cho buổi họp nhóm của mình thì nghĩ đến một đồng nghiệp. Liên hệ với cô ấy và tôi mượn được một cái giá đựng nến nhỏ để trang trí và làm tâm điểm cho buổi họp …

Một biểu tượng chung cho người Việt: Tại sao không? Read More »

English