Cabramatta Freedom Plaza – 23/7/2017

This post is also available in: viTiếng Việt (Vietnamese)

Một vài hình ảnh sinh hoạt trong buổi vận động cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2017 – Việt Nam: Con Đường Nhân Bản của Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới vì Nhân Quyền tại Cabramatta Freedom Plaza hôm chủ Nhật 23/7/2017.  Trời trong nắng ấm ngày đông. 7/

Categories:   Uncategorized