Day: May 20, 2021

Từ vụ Dương Đức Thịnh, nhìn lại mặt trận pháp lý và giá trị pháp quyền

(Source: https://www.voatiengviet.com/a/duong-duc-thinh-tran-kieu-ngoc/5896345.html)   By LS Trần Kiều Ngọc Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã đưa đẩy hàng triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi lánh nạn cộng sản. Sau 46 năm, có bốn thế hệ với khoảng 5 triệu người Việt sinh sống ở nước ngoài, phần lớn may mắn sống tại …

Từ vụ Dương Đức Thịnh, nhìn lại mặt trận pháp lý và giá trị pháp quyền Read More »

English