Month: April 2021

Human rights philosophies

(Image from Merion West)   Throughout history, different countries, societies and cultures have defined or clarified ‘human rights’ to suit their own contexts. In some communities, ‘human rights’ include a specific set of laws and legislation. In others, ‘human rights’ are simply guidelines that reflect the morals and expectations of individuals within that community. The …

Human rights philosophies Read More »

Triết lý Nhân Quyền

(Hình minh họa từ Merion West)   Trong suốt lịch sử, những đất nước, xã hội và văn hoá khác nhau đã định nghĩa hoặc giải thích về ‘nhân quyền’ để phù hợp với bối cảnh của họ. Trong một vài cộng đồng, ‘nhân quyền’ bao gồm một bộ luật và luật pháp cụ thể. …

Triết lý Nhân Quyền Read More »

Human rights origins

“Our contemporary human rights system is heir to demands for human dignity throughout history and across cultures. It expresses the enduring elements of the world’s great philosophies, religions, and cultures.”   Boutros Boutros Ghali, former UN Secretary-General   Many principles of international human rights law have their roots in ancient societies and religions.  Confucian thought …

Human rights origins Read More »

Nguồn gốc của Nhân Quyền

“Hệ thống nhân quyền đương đại của chúng ta được kế thừa những yêu cầu về phẩm giá của con người qua dòng lịch sử và ngang qua các nền văn hoá. Nó diễn đạt sự bền bỉ của các triết lý, tôn giáo và văn hoá vĩ đại của thế giới.“   Boutros Boutros …

Nguồn gốc của Nhân Quyền Read More »

Một biểu tượng chung cho người Việt: Tại sao không?

Biểu tượng trong biểu tình ở Miến Điện From VOA Tôi đang cố gắng tìm một biểu tượng cho buổi họp nhóm của mình thì nghĩ đến một đồng nghiệp. Liên hệ với cô ấy và tôi mượn được một cái giá đựng nến nhỏ để trang trí và làm tâm điểm cho buổi họp …

Một biểu tượng chung cho người Việt: Tại sao không? Read More »

8 Proven Ways To Get People To Take You More Seriously.

By Dr. Travis Bradberry Published on February 1, 2021   Do you ever feel like nobody takes you seriously at work? If so, you’re not alone. More than 50% of people don’t feel respected at work, according to a global survey of more than 20,000 employees by the Harvard Business Review. Maybe colleagues ignore your input in meetings. …

8 Proven Ways To Get People To Take You More Seriously. Read More »

Tám Cách Để Mọi Người Tôn Trọng Mình Hơn.

Tác Giả: Dr. Travis Bradberry Dịch Giả: Anthony Chim   Bạn có bao giờ cảm thấy là không có bạn đồng nghiệp nào xem mình quan trọng? Nếu có, bạn không phải là người duy nhất có trải nghiệm khó chịu này. Theo thống kê của Harvard Business Review, khi thăm dò hơn 20 ngàn …

Tám Cách Để Mọi Người Tôn Trọng Mình Hơn. Read More »

Lại một người nữa đã bị bắt

Nhà thơ Đồng Chuông Tử tức Nguyễn Quốc Huy By Đặng Quân   Chiều ngày 7 tháng Tư, ngoài chị Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt tại Hà Nội thì trong miền Nam (1), nhà thơ người Chăm, Đồng Chuông Tử đã bị công an bắt tạm giam (2). Và hôm nay, ngày 10 tháng Tư, …

Lại một người nữa đã bị bắt Read More »

English