26/03/2021 – The International Youth Movement

Day: March 26, 2021

Khi Nhân quyền là đối tượng bị ngược đãi

By Đặng Quân   Điều 9, trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc viết như sau: “Không ai bị bắt, giam giữ hay đày đi nơi khác một cách độc đoán.” Đấy là trên lý thuyết và trên các chữ ký cam kết tôn trọng nhân quyền của các nước …

Khi Nhân quyền là đối tượng bị ngược đãi Read More »

English