Khi Nhân Quyền nằm xuống

By Đặng Quân   Mya Thwe Thwe Khaing, Ma Kyal Sin, Saw Pyae Naing… các em thiếu niên và hơn một trăm người khác ở Miến Điện đã nằm xuống. Họ ra đi vĩnh viễn vì thế lực quân đội đã từ chối làm theo các điều ước của người dân đó làdân chủ, nhân …

Khi Nhân Quyền nằm xuống Read More »