Day: February 20, 2021

Tatmadaw

By Đặng Quân   Thế giới từ sau thế chiến II đã biết đến Tatmadaw, vốn là lực lượng quân sự của Myanmar (còn gọi là Miến Điện). Quân đội được quản lý bởi Bộ Quốc phòng và bao gồm các nhánh Lục quân, Hải quân và Không quân. Các nhánh phụ khác bao gồm Cảnh sát Myanmar, …

Tatmadaw Read More »

English