Người lớn dạy trẻ con học nói, trẻ con dạy người lớn im lặng.

By Đặng Quân   Theo Marria Montessori, Im lặng thực sự có một giá trị rất quan trọng và sâu sắc. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến một thực tế đơn giản là mỗi cá nhân, người lớn hoặc trẻ em đều cần sự im lặng để không chỉ nghỉ ngơi, tái tạo, suy ngẫm, …

Người lớn dạy trẻ con học nói, trẻ con dạy người lớn im lặng. Read More »