Sao lại đào giếng tìm nước, khi đang đứng trước dòng sông?

By Đặng Quân   Hermann Hesse, trong tác phẩm “Câu Chuyện Dòng Sông”, thuật lại câu chuyện lấy thời điểm Đức Phật còn tại thế, kể về hành trình tâm linh của một anh chàng trẻ tuổi theo đạo Bàlamôn tên là Siddhartha. Anh và người bạn thân Govinda rời bỏ gia đình và quê hương để gia nhập đoàn Sa Môn tu khổ hạnh. Đây là lần ra đi …

Sao lại đào giếng tìm nước, khi đang đứng trước dòng sông? Read More »