Tôi thiếu cái gì?

By Đặng Quân   Biết bao người than thở: Tôi thiếu tiền; tôi buồn quá; tôi đang đói; tôi khó thở… nhưng ít có ai than thở rằng tôi thiếu nhân quyền, tôi thiếu trí khôn?   Dường như con người luôn cho đau khổ mình đang gặp phải là lớn lao nhất. Họ quên …

Tôi thiếu cái gì? Read More »