31/12/2020 – The International Youth Movement

Day: December 31, 2020

Đấu tranh bất bạo động rất cần “Chân Dũng”

By Đặng Quân   Cổ ngữ Do thái có nói: “Hành trình ngàn vạn dặm luôn khởi đi từ bước chân đầu tiên.” Quả thế, hành trình đi đến độc lập của dân tộc Ấn Độ sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu không có những bước đi đầu tiên của Mahatma Ganhdi, một …

Đấu tranh bất bạo động rất cần “Chân Dũng” Read More »

English