Muốn có nhân quyền cần thay đổi nhận thức

By Đặng Quân   Ngay trong lời mở đầu của Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, các nhà viết tuyên ngôn đã xác định: “Sự coi thường và xâm phạm các quyền con người dẫn đến những hành vi man rợ, xúc phạm tới lương tâm nhân loại, và việc tạo lập một …

Muốn có nhân quyền cần thay đổi nhận thức Read More »