Làm sao mở rộng các quyền con người?

By Đặng Quân   Các cuộc cách mạng chính trị và khoa học trong thời đại Khai Sáng (The Age of Enlightenment) và nhất là hai cuộc đại chiến đã dần bộc lộ cho tiếng nói ngày càng chung chí hướng trong việc đề cao phẩm giá con người và xây dựng sự hợp tác …

Làm sao mở rộng các quyền con người? Read More »