Quan Điểm Sống và Bạn

By Trần An-Bee (nguồn VOA)   Tôi bắt đầu tiết dạy của mình bằng việc cám ơn một cô bé Lớp 1 vì đã chia sẻ với tôi một thông điệp rất dễ thương trên huy hiệu nhỏ trên áo của cô bé. Thông điệp đó như thế này: “Trường học là nơi để thể …

Quan Điểm Sống và Bạn Read More »